email, :

, ""


VALOM 1/72

Bristol Buckingham B.1
: 72032
Bristol Buckingham B.1

1/72 Valom
1550 .

: 0


0 (-)