email, :

, ""


TAMIYA

DD445 Fletcher
: 78012
DD445 Fletcher

1/350 Tamiya
1744 .

: 0

Missouri circa 1991
: 78029
Missouri circa 1991 ...

1/350 Tamiya
6434 .

: 0

Yamato    1940
: 78030
Yamato 1940...

1/350 Tamiya
6643 .

: 0

Musashi    1940
: 78031
Musashi 1940...

1/350 Tamiya
5724 .

: 0

: 78013


1/350 Tamiya
4566 .

: 1


0 (-)