email, :

, ""


3 GRANT .I

3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041

: 35041


1/35 TAMIYA

: 1627 .

: 1570RUB .

3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041
3 Grant Mk I 1/35 Tamiya 35041

:
: 35B76
M3 Lee 75 L/40 37

1/35 RB model
360 .

: 1

:
3 LEE Mk.I
: 35039
3 LEE Mk.I

1/35 TAMIYA
1813 .
1750 .

: 0

M3 Lee 75 L/40 37


0 (-)