email, :

, ""


F-4J Phantom US Navy

  F-4J Phantom US Navy    1/72 REVELL 03941 ,

: 03941


1/72 REVELL

: 1390RUB .

  F-4J Phantom US Navy    1/72 REVELL 03941 ,
  F-4J Phantom US Navy    1/72 REVELL 03941 ,

F-4J Phantom US Navy 1/72 REVELL 03941 ,


0 (-)